Thiết lập DNS Google trong Windows bằng command line

Vì 1 lý do gì đó mà trong windows của bạn không thể thiết lập IP, DHCP, DNS trên giao diện, như hình dưới đây: Thay vì tương tác trên giao diện bạn có thể cấu hình thiết lập DNS Google bằng chương trình dòng lệnh CMD bằng 2 bước sau: 1. Tìm tên mạng […]

Read More