Tìm hiểu về Event Loop trong Node.js

Event Loop trong Node.js hiếm khi được nhắc đến. Node event Loop là gì ? Nó cung cấp gì cho lập trình viên ? Và nó giúp chúng ta phát triển như thế nào ? Kết luận cơ bản thứ nhất là hoạt động I/O rất tốn kém tài nguyên: Sự lãng phí lớn nhất […]

Read More