Hướng dẫn cài đặt FFMPEG trên Ubuntu

Do trên Repository của Ubuntu không sẵn có gói cài đặt FFMPEG. Bạn có thể add thêm repo ppa:jon-severinsson/ffmpeg để có thể tiến hành cài đặt FFMPEG bình thường. Thêm repo và cài đặt Trường hợp, apt-add-repository không hoạt động (do chưa cài đặt) hãy cài thêm các gói phần mềm cơ bản sau để […]

Read More