Google Analytics phân tích website AngularJS với UI Router

Nếu bạn đang sử dụng AngularJS với UI Router, và cần chèn Google Analytics vào website để phân tích người dùng. Hãy thực các bước cơ bản sau đây để cài đặt Google Analytics phân tích website AngularJS của bạn: 1. Chèn vào đoạn mã Google Analytics vào trang chính. Ví dụ là index.html 2. […]

Read More