Angular.js

Viết ứng dụng Angular.js đầu tiên

Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng Angular.js đầu tiên. Ở đây, tôi giả sử bạn đã có kiến thức cơ bản về JavaScript, HTML, có thể thêm chút ít CSS và chúng ta sẽ thực hành để tạo ra ứng dụng đầu tiên sử dụng Angular.js […]

Read More