Tìm hiểu Ionic Framework

Ionic là một framework đượ sử dụng để phát triển các ứng dụng di động dựa trên nền tảng công nghệ web HTML5 để tạo ra các ứng dụng lai hóa [ hybrid apps ] chạy trên các thiết bị di động khác nhau, đa nền tảng.

Read More