I/O Cycles

Các hoạt động vào/ra (I/O) cùng với bất kỳ 1 xử lý được thực hiện hoàn tất trong một chu kỳ thời gian được gọi là I/O cycles hay dịch nghĩa sang tiếng việt là chu kỳ I/O. Các chu kỳ I/O có thể chỉ bao gồm thao tác chỉ đọc hoặc chỉ ghi, nhưng […]

Read More