Lập trình sư – Bàn Tải Cân

Mần code cũng đã lâu, đạt được đến cảnh giới gọi là lập trình sư thay vì lập trình viên như hiện giờ thì cũng phải mất đến cả chục năm mà có thể lâu hơn. Với tầm nhìn còn hạn hẹp, mơ hồ và có chút hoang tưởng sẽ vẫn là ngọn lửa cháy […]

Read More