6 lợi ích của WebRTC

Những công nghệ đột phá đang làm thay đổi bộ mặt của truyền thông thời gian thực (real-time communications), đặc biệt bao gồm truyền thông thời gian thực trên nền tảng Web, hay WebRTC. Chúng ta ngày nay có khoảng gần 2.5 tỷ / 7 tỷ người có kết nối mạng và có gần khoảng […]

Read More

Kinh nghiệm và các bước để trở thành lập trình viên

Trên blog My Code School có chia sẻ kinh nghiệm của Prakash (Đại học Anna, Ấn độ), các bước để bắt đầu với lập trình và những kinh nghiệm để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp. Tôi thấy bài viết này sẽ có ích ít nhiều cho các bạn và các em đang mần mò […]

Read More