Hướng dẫn sử dụng LESS cơ bản

CSS rất đơn giản, dễ học, nhất là với người mới bắt đầu. Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là khá “tĩnh”, điều này dẫn đến việc trong CSS rất khó để sử dụng lại các thuộc tính, các thành phần khai báo hoàn toàn độc lập với nhau. Đồng thời rất khó quản […]

Read More