Ý nghĩa các level của lệnh chkconfig

Khi đăng ký chương trình khởi động cùng với hệ thống (trên Linux) có thể bạn thắc mắc các level thiết lập có ý nghĩa như thế nào ? Ví dụ: Q: Vậy, 235 có ý nghĩa gì ? A: Khi mà bạn định danh 235 có nghĩa là bạn bật các level 2, 3, […]

Read More