Docker là cái qué gì thế ?

Trong tgian gần đây, tôi thấy trên twitter, blog Digital Ocean, hay các trang công nghệ có đề cập đến @Docker rất là nhiều. Vậy docker nó là gì và tại sao nó hữu ích mà cả thế giới tung hô và quan tâm vậy ? Tôi cũng đã tham khảo qua 1 vài bài […]

Read More