6 lợi ích của WebRTC

Những công nghệ đột phá đang làm thay đổi bộ mặt của truyền thông thời gian thực (real-time communications), đặc biệt bao gồm truyền thông thời gian thực trên nền tảng Web, hay WebRTC. Chúng ta ngày nay có khoảng gần 2.5 tỷ / 7 tỷ người có kết nối mạng và có gần khoảng […]

Read More