master-slave

Hướng dẫn cấu hình MySQL Replication Master-Slave

Bài viết này hướng dẫn cấu hình MySQL triển khai kiến trúc máy chủ Master-Slave. Mọi thay đổi trên MySQL master đều được thực hiện trên MySQL slave, luôn luôn đảm bảo dữ liệu trên MySQL master và MySQL slave là giống nhau. 1. Replication là gì? Replication có ý nghĩa là “nhân bản”, là có một phiên […]

Read More