Xử lý lỗi “Failed to load related branches” trong gitlab-ce.

Đây có thể là lỗi bạn sẽ gặp khi làm việc với Gitlab CE. Dẫn đến là khi truy cập vào trang web của Gitlab trên trình duyệt sẽ có một số hình ảnh, đường dẫn link không thể tải được và xuất hiện một thông báo đỏ lòe loẹt: Failed to load related branches, như thế này.

Read More