Hướng dẫn cài đặt nhiều websites trên Apache2

Giả sử máy chủ Ubuntu của bạn đã được cài đặt Apache2 HTTP server và bạn đang muốn khởi chạy nhiều websites cho bạn bè hoặc khách hàng của bạn. Khi đã được cài đặt, Apache sẽ hiển thị các trang web hiển thị các trang web giống nhau trên mỗi host. Mặc định trang web […]

Read More