Đặt mật khẩu cho Domain sử dụng Nginx

Trường hợp mà nhóm bạn đang xây dựng một sản phẩm web. Mà chưa muốn công khai, chỉ mong muốn những người liên quan có thể xem trước và thử nghiệm. Có một giải pháp là đặt mật khẩu đánh chặn người không liên quan. Để làm việc này ta có thể sử dụng hệ […]

Read More

Cài đặt Nginx từ mã nguồn trên CentOS 6.4 x64 VPS

1 vài lợi ích khi ta biên dịch và cài đặt Nginx từ mã nguồn là: 1. Nâng cấp được phiên bản mới nhất 2. Sửa được các lỗ hổng bảo mật 3. Sửa chữa được các lỗi ảnh hưởng đến dịch vụ của bạn 4. Thay đổi các giá trị mặc định Cài đặt […]

Read More

Deploy ứng dụng Node.js sử dụng Nginx

Hướng dẫn cấu hình ngắn gọn sau đây cho phép bạn cấu hình Nginx để chạy ứng dụng Node.js Giả sử Node.js đang chạy trên localhost và cổng 3000 với domain là your_domain.com 1. Cấu hình Nginx 2. Cấu hình Websockets Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Websocket, bạn cần phải thêm cấu hình […]

Read More

Cài đặt SSL cho ứng dụng Node.js kết hợp Nginx

Q: Khi triển khai ứng dụng Node.js ta cần cài đặt SSL sử dụng máy chủ Nginx. Vậy ta cần cấu hình Nginx như thế nào ? A: Ta vẫn để Node.js chạy sử dụng http bình thường, và cấu hình hình SSL trên máy chủ Nginx đứng chặn như sau: 1. Cấu hình Nginx […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache

Nginx được cấu hình làm Reverse Proxy cho Apache là một cách thông thường nhất để sử dụng Nginx, mặc dù bây giờ có thể thay thế hoàn toàn 100% Apache bằng Nginx, song một số người vẫn cần phải thiết lập Nginx làm Reverse Proxy cho Apache. Coi Apache là backend Webserver, nhiều hơn […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 7

Về Nginx Nginx là một phần mềm máy chủ hiệu suất cao. Nó là một chương trình linh hoạt và nhẹ hơn nhiều so với máy chủ Apache HTTP. Bài viết này tổng hợp và hướng dẫn các bạn cài đặt Nginx và cấu hình cơ bản trên máy chủ CentOS 7. Điều kiện tiên […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Windows

Trong giai đoạn nghiên cứu về hệ thống có tính sẵn sàng cao (High Available System) thì tôi bắt đầu tìm hiểu về Nginx và thực hành cài cấu trên Windows. Mục đích là nghiên cứu thử nghiệm, do đó bài này tôi sẽ note lại làm tài liệu tham khảo cho các bạn. Việc […]

Read More