Mô hình ngữ âm là gì ?

Một mô hình ngữ âm là một file chứa các đặc trưng thống kê của mỗi âm tiết riêng biệt, mà chúng tạo thành một từ; Tức là, một từ sẽ có một mô hình ngữ âm của riêng nó. Mỗi một đặc trưng thống kê được gán một nhãn được gọi là âm vị […]

Read More

Đặc trưng của tiếng việt

Các thông số và đặc trưng của tiếng Việt Như: số từ, số âm tiết, thông tin uni-gram, bi-gram, .. Số từ : lấy từ Vietnam Lexicography Center (Vietlex) gồm 40181 từ. (Những từ được sử dụng nhiều và rộng rãi nhất) Số âm tiết : 7729 âm tiết. (Cùng nguồn trên) 81.55% các âm […]

Read More