Chuẩn bị môi trường và công cụ phát triển

Để bắt tay vào các bài lab và phát triển ứng dụng WebRTC thì bạn cần phải chuẩn bị môi trường và cài đặt các công cụ phát triển trên máy tính của bạn. Bạn cần chuẩn bị môi trường và cài đặt các công cụ sau đây: 1. Trình duyệt web Bạn cần cài […]

Read More

[Sails.js] Định tuyến API và tài nguyên tĩnh

Trong quá trình phát triển với Sails.js, tôi cần bắt tất cả các request đến website của mình dưới dạng http://how.vndemy.com/paramName thì đều trả về cho client 1 view, ví dụ là: userView và lấy được tham số paramName để xử lý ở phía client. Như vậy, trong file cấu hình ./config/routes.js sẽ được định […]

Read More

Node.js là gì ?

Node.js là gì ? Node.js là 1 nền tảng chạy trên môi trường V8 Javascript runtime. Node.js cho phép lập trình viên xây dựng các ứng dụng có tính mở rộng cao sử dụng Javascript trên server. Và vì được porting từ C nên về mặt tốc độ xử lý thì rất nhanh. Các ứng […]

Read More

Deploy ứng dụng Node.js sử dụng Nginx

Hướng dẫn cấu hình ngắn gọn sau đây cho phép bạn cấu hình Nginx để chạy ứng dụng Node.js Giả sử Node.js đang chạy trên localhost và cổng 3000 với domain là your_domain.com 1. Cấu hình Nginx 2. Cấu hình Websockets Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Websocket, bạn cần phải thêm cấu hình […]

Read More

Cài đặt SSL cho ứng dụng Node.js kết hợp Nginx

Q: Khi triển khai ứng dụng Node.js ta cần cài đặt SSL sử dụng máy chủ Nginx. Vậy ta cần cấu hình Nginx như thế nào ? A: Ta vẫn để Node.js chạy sử dụng http bình thường, và cấu hình hình SSL trên máy chủ Nginx đứng chặn như sau: 1. Cấu hình Nginx […]

Read More

Top 10 lý do tại sao nên sử dụng Node.js

Có nhiều lý do để bắt đầu sử dụng Node.js, bất kể ở trình độ kinh nghiệm nào. Top 10 lý do sau đây được Blog Modulus đưa ra tại sao nên sử dụng Node và tại sao bạn nên thích nó. 1. Tất cả đều là JavaScript Bạn đã biết về JavaScript hay bạn […]

Read More

Tìm hiểu về Event Loop trong Node.js

Event Loop trong Node.js hiếm khi được nhắc đến. Node event Loop là gì ? Nó cung cấp gì cho lập trình viên ? Và nó giúp chúng ta phát triển như thế nào ? Kết luận cơ bản thứ nhất là hoạt động I/O rất tốn kém tài nguyên: Sự lãng phí lớn nhất […]

Read More

Hướng dẫn khởi động PM2 cùng với hệ thống

Đối với các ứng dụng Node.js các bạn có thể sử dựng Forever hoặc PM2 là các phần mềm quản lý ứng dụng Node. Nhưng mặc định khi cài đặt Forever hoặc PM2 thì chưa được đăng ký khởi động cùng với hệ thống mỗi khi khởi động lại hệ thống. Để khởi động PM2 […]

Read More