Giới thiệu WebRTC Code Lab

Loạt bày này sẽ từng bước tìm hiểu cách làm thể nào để xây dựng một ứng dụng chat video và gửi tin nhắn real-time peer-to-peer sử dụng công nghệ WebRTC theo cách trình bày của Miguel Ponce de Leon. Để tìm hiểu về WebRTC bài bản, hãy xem bài viết trên HTML5 Rocks: Getting […]

Read More

Xây dựng ứng dụng desktop bằng Node-WebKit

Node-WebKit là một công cụ hỗ trợ xây dựng ứng dụng Desktop trên OSX, Windows và Linux bằng JavaScript. Được phát triển dựa trên nhân Chromium và io.js. Node-WebKit giờ được đổi tên thành NW.js Cài đặt Node-Webkit Cài đặt local vào ứng dụng Và thêm kịch bản vào file package.json Start dự án bằng […]

Read More

Loại bỏ dấu tiếng việt bằng JavaScript

Khi làm việc với tiếng việt, để xóa hay loại bỏ dấu của tiếng việt bằng javascript ta thực hiện các bước đơn giản sau đây: 1. Cài đặt gói thư viện Giả sử trên máy tính của bạn đã cài đặt Node.js, ta sẽ cài đặt 1 gói thư viện có tên diacritic hỗ […]

Read More

Node.js – Hướng dẫn tạo gói thư viện NPM

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một chương trình Node.js đơn giản, tạo một gói NPM và xuất bản nó trên npmjs.org. Giả sử các bạn đã biết cơ bản về NodeJS, ít nhất là ở mức độ viết được chương trình Hello World. Nếu bạn mới tìm hiểu Node.js, hãy […]

Read More

Ý nghĩa và cách sử dụng version trong Node và NPM

Chắc hẳn, khi bản tạo 1 Project NodeJS, bạn cần phải xác định xem là mình cần sử dụng những thư viện gì, phiên bản nào để phát triển dự án. Khi khai báo những phụ thuộc này, có nhiều cách để chúng ta định nghĩa 1 phiên bản cụ thể. Và trong Node, nó […]

Read More