Node.js – Hướng dẫn tạo gói thư viện NPM

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một chương trình Node.js đơn giản, tạo một gói NPM và xuất bản nó trên npmjs.org. Giả sử các bạn đã biết cơ bản về NodeJS, ít nhất là ở mức độ viết được chương trình Hello World. Nếu bạn mới tìm hiểu Node.js, hãy […]

Read More

Ý nghĩa và cách sử dụng version trong Node và NPM

Chắc hẳn, khi bản tạo 1 Project NodeJS, bạn cần phải xác định xem là mình cần sử dụng những thư viện gì, phiên bản nào để phát triển dự án. Khi khai báo những phụ thuộc này, có nhiều cách để chúng ta định nghĩa 1 phiên bản cụ thể. Và trong Node, nó […]

Read More

Top 10 lý do tại sao nên sử dụng Node.js

Có nhiều lý do để bắt đầu sử dụng Node.js, bất kể ở trình độ kinh nghiệm nào. Top 10 lý do sau đây được Blog Modulus đưa ra tại sao nên sử dụng Node và tại sao bạn nên thích nó. 1. Tất cả đều là JavaScript Bạn đã biết về JavaScript hay bạn […]

Read More