Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu

Một khâu quan trọng trong phân tích phần mềm đó là việc phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, sau đây là các khái niệm tổng quan và các bước thực hiện 1. Tổng quan Tất cả mọi hệ thống đều phải sử dụng một cơ sở dữ liệu của mình, đó có […]

Read More