Giới thiệu WebRTC Code Lab

Loạt bày này sẽ từng bước tìm hiểu cách làm thể nào để xây dựng một ứng dụng chat video và gửi tin nhắn real-time peer-to-peer sử dụng công nghệ WebRTC theo cách trình bày của Miguel Ponce de Leon. Để tìm hiểu về WebRTC bài bản, hãy xem bài viết trên HTML5 Rocks: Getting […]

Read More

Hiểu căn bản về Node.js

Lập trình hướng sự kiện có thể làm cho ae mới bắt đầu cảm thấy khó khăn khi bắt đầu với Node.js. Nhưng đừng để điều đó ngăn cản. Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cho ae về những điều căn bản về Node.js và giải thích vì sao nó trở nên phổ […]

Read More