Khôi phục file, folder đã xóa khi làm việc với Git

Trong quá trình làm việc với Git bạn nhỡ tay xóa các file, hoặc thư mục? Vậy làm thế nào để khôi phục file, folder trong trường hợp này? Hãy gõ lệnh kiểm tra lịch sử commit và tìm tới phiên bản mà bạn muốn revert lại. Giả sử bạn cần lấy lại 1 vài […]

Read More

MySQL – Reset mật khẩu tài khoản Root

Root là tài khoản có quyền cao nhất trong cơ sở dữ liệu MySQL! Vào một ngày đẹp trời ta cứ nhập pass là “bạn của ốc” mà không thể đăng nhập được … *cong cong* đau đầu chưa ? Nếu bạn truy cập được máy chủ và điều khiển trực tiếp MySQL thì có […]

Read More