Hướng dẫn cấu hình MySQL Replication Master-Master

Đối với mô hình Master-Salve, khi dữ liệu thay đổi trên master, dữ liệu sẽ được tự động replicate sang slave server. Tuy nhiên, nếu dữ liệu thay đổi trên slave, thì sẽ không được replicate sang master. Điều này có nghĩa là, mô hình master-slave replication chỉ có tính dự phòng, không có khả […]

Read More
master-slave

Hướng dẫn cấu hình MySQL Replication Master-Slave

Bài viết này hướng dẫn cấu hình MySQL triển khai kiến trúc máy chủ Master-Slave. Mọi thay đổi trên MySQL master đều được thực hiện trên MySQL slave, luôn luôn đảm bảo dữ liệu trên MySQL master và MySQL slave là giống nhau. 1. Replication là gì? Replication có ý nghĩa là “nhân bản”, là có một phiên […]

Read More