Hướng dẫn tạo Webservice sử dụng JAX-WS

Nếu bạn muốn tạo một WebService sử dụng công nghệ JAX-WS (Java API for XML Web Services) thì bài viết này tổng hợp lại các bước và hướng dẫn bạn tạo ra một WebService có tùy biến phức tạp hơn sử dụng Maven Project. Ví dụ như bạn cần định nghĩa tên của tham số […]

Read More