Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu

Một khâu quan trọng trong phân tích phần mềm đó là việc phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, sau đây là các khái niệm tổng quan và các bước thực hiện 1. Tổng quan Tất cả mọi hệ thống đều phải sử dụng một cơ sở dữ liệu của mình, đó có […]

Read More
MySQL

Tổng hợp các lệnh MySQL

Dưới đây là các lệnh MySQL sử dụng shell để làm việc với cơ sở dữ liệu mysql trên Linux mà tôi thường sử dụng. Nếu bạn thấy chỉ thị # đằng trước dấu nhắc lệnh thì nó là lệnh unix shell. Khác, với dấu nhắc lệnh là mysql> thì đây là nhắc lệnh của […]

Read More