Phần mềm dịch vụ SaaS là gì ?

Phần mềm dịch vụ SaaS là gì ? Nói một cách dễ hiểu, Phần mềm dịch vụ SaaS (hay Software-as-a-Service) là một dạng phần mềm chạy trên nền Web có thể truy cập từ xa (như máy tính, smartphone, ..) mà bạn có thể sẽ phải trả tiền hàng tháng cho dịch vụ phần mềm […]

Read More