Xây dựng cấu trúc thư mục ứng dụng AngularJS

Khi bắt đầu xây dựng một ứng dụng AngularJS, có thể bạn không biết chính xác cách thức tổ chức các files, hoặc thậm chí là không biết mình cần những files nào. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày về cách tạo ra một ứng dụng bằng AngularJS và cách tổ chức cấu […]

Read More