Chuẩn bị môi trường và công cụ phát triển

Để bắt tay vào các bài lab và phát triển ứng dụng WebRTC thì bạn cần phải chuẩn bị môi trường và cài đặt các công cụ phát triển trên máy tính của bạn. Bạn cần chuẩn bị môi trường và cài đặt các công cụ sau đây: 1. Trình duyệt web Bạn cần cài […]

Read More

Chrome Extensions hỗ trợ phát triển ứng dụng AngularJS

Dưới đây là 1 vài tools là các extensions trên Chrome hỗ trợ phát triển ứng dụng AngularJS. Tôi nghĩ là nó có ích rất nhiều đấy 😀 1. AngularJS Batarang Description: Extends the Developer Tools, adding tools for debugging and profiling AngularJS applications. Installation Link: AngularJS Batarang Extension 2. ng-inspector for AngularJS Inspector pane […]

Read More