Kinh nghiệm và các bước để trở thành lập trình viên

Trên blog My Code School có chia sẻ kinh nghiệm của Prakash (Đại học Anna, Ấn độ), các bước để bắt đầu với lập trình và những kinh nghiệm để trở thành lập trình viên chuyên nghiệp. Tôi thấy bài viết này sẽ có ích ít nhiều cho các bạn và các em đang mần mò […]

Read More