Truy cập $stateParams trong Service khi sử dụng UI Router

Bạn có thể truy cập $stateParams bình thường trong một Controller, nhưng làm thế nào để truy cập $stateParams trong Service ? Nếu bạn đã thử giống với cách khi làm việc với Controller thì các param lấy từ $stateParams sẽ trả về 1 giá trị undefined. Đây là điều ta hoàn toàn ko muốn […]

Read More

Google Analytics phân tích website AngularJS với UI Router

Nếu bạn đang sử dụng AngularJS với UI Router, và cần chèn Google Analytics vào website để phân tích người dùng. Hãy thực các bước cơ bản sau đây để cài đặt Google Analytics phân tích website AngularJS của bạn: 1. Chèn vào đoạn mã Google Analytics vào trang chính. Ví dụ là index.html 2. […]

Read More