Truyền tải video bằng WebRTC RTCPeerConnection

This entry is part 4 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs

This entry is part 4 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs Mục đích của bài lab này là viết một chương trình sử dụng WebRTC API RTCPeerConnection để gọi video và audio. Nội dung thực hành của bài này là thiết lập kết nối giữa 2 peer với nhau trên cùng một […]

Read More

Giới thiệu WebRTC Code Lab

This entry is part 1 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs

This entry is part 1 of 5 in the series #1 WebRTC Code Labs Loạt bày này sẽ từng bước tìm hiểu cách làm thể nào để xây dựng một ứng dụng chat video và gửi tin nhắn real-time peer-to-peer sử dụng công nghệ WebRTC theo cách trình bày của Miguel Ponce de Leon. Để […]

Read More

Disable right click on HTML5 video

Question: I need to deactivate the functionality which occurs when you right click on a video. It gives you the option to ‘download video’ I need to turn this off for copyright reasons. I know there are always ways and means to download video content if you want it badly enough, but having a download […]

Read More