Mở rộng cấu hình Web.config trong Asp.Net

Khi làm việc dự án Web Asp.Net tôi mong muốn có thể cấu hình được 1 danh sách, là các ngày trong tuần tương ứng với nó là Nhãn hiển thị. Trong PHP bạn có thể định nghĩa cấu hình dễ dàng định nghĩa như sau: Nhưng trong Asp.Net thì chúng ta làm như nào […]

Read More