Cài đặt và sử dụng harstorage để test web performance

Đã bao giờ các bạn muốn có một hệ thống đo performance của website mình tạo ra chưa? Các chỉ số như Load Time, Request, Total size, …. (Web performance best practice https://developers.google.com/speed/docs/best-practices/rules_intro) Có một hệ thống khá hay đáp ứng việc này, open source nên anh em có thể download và cài đặt trên […]

Read More