Truyền tùy ý các loại dữ liệu bằng WebRTC RTCDataChannel

Trong bài lab này, các bạn sẽ được thực hành một API nữa là WebRTC RTCDataChannel để gửi các loại dữ liệu tùy ý, cụ thể trong bài lab này dữ liệu là một đoạn văn bản được gửi trên cùng một trang web. Như vậy chúng ta sẽ phải cài đặt một kết nối […]

Read More

Truyền tải video bằng WebRTC RTCPeerConnection

Mục đích của bài lab này là viết một chương trình sử dụng WebRTC API RTCPeerConnection để gọi video và audio. Nội dung thực hành của bài này là thiết lập kết nối giữa 2 peer với nhau trên cùng một trang. Ví dụ: Bạn là người gọi được coi là 1 peer, và tôi […]

Read More

Truy cập sử dụng webcam bằng WebRTC getUserMedia

Mục đích của bài này là viết một chương trình truy cập webcam để lấy video và hiện thị lên trang Web. Nội dung thực hành của bài lab này gồm các nội dung sau: 1. Tạo một trang HTML5 Để bắt đầu hãy tạo ra một tài liệu HTML5 tại thư mục /home/codelab/webrtc/ và […]

Read More

Chuẩn bị môi trường và công cụ phát triển

Để bắt tay vào các bài lab và phát triển ứng dụng WebRTC thì bạn cần phải chuẩn bị môi trường và cài đặt các công cụ phát triển trên máy tính của bạn. Bạn cần chuẩn bị môi trường và cài đặt các công cụ sau đây: 1. Trình duyệt web Bạn cần cài […]

Read More

Giới thiệu WebRTC Code Lab

Loạt bày này sẽ từng bước tìm hiểu cách làm thể nào để xây dựng một ứng dụng chat video và gửi tin nhắn real-time peer-to-peer sử dụng công nghệ WebRTC theo cách trình bày của Miguel Ponce de Leon. Để tìm hiểu về WebRTC bài bản, hãy xem bài viết trên HTML5 Rocks: Getting […]

Read More

Echo cancellation in web conference with WebRTC

When you first working with web conference like me. You may get your voice echo or some massive noise. How to handle echo cancellation issue ? You may try the following ways to addressing the issue: The first option of making local stream to mute worked for me. Hope you success ! Reference

Read More

Enable WebRTC debugging in Chrome

We can enable webrtc debugging in chrome in two ways: 1. Open chrome://webrtc-internals This will show you the offer, answer, ICE states, and statistics about the connection (once it has been established). 2. Start chrome with this option For more in-depth debugging, you can see logs of all the STUN pings between candidates by starting […]

Read More

Tổng quan kỹ thuật trong WebRTC

WebRTC (Web Real Time Communication) là tập hợp các tiêu chuẩn và giao thức cho phép các trình duyệt Web thực hiện trực tiếp các tính năng truyền thông đa phương tiện thời gian thực như gọi điện, tin nhắn hình, truyền dữ liệu bằng các API Javacript.

Read More