Giả lập Webservice Server với Mock Services

Web Service Mocking là 1 công cụ rất rất hữu ích để mô phỏng giả lập Webservice Server. Đây là giải pháp cho câu hỏi “Làm thế nào Tôi test được webservice API do anh/khách hàng gửi mà không cung cấp dịch vụ webservice cho tôi?” Trong trường hợp này Web Service Mocking là một […]

Read More

Hướng dẫn tạo Webservice sử dụng JAX-WS

Nếu bạn muốn tạo một WebService sử dụng công nghệ JAX-WS (Java API for XML Web Services) thì bài viết này tổng hợp lại các bước và hướng dẫn bạn tạo ra một WebService có tùy biến phức tạp hơn sử dụng Maven Project. Ví dụ như bạn cần định nghĩa tên của tham số […]

Read More