Sử dụng Wireshark để tính băng thông Bandwidth

Wireshark có một tính năng khá hay là giúp bạn tính được băng thông sử dụng đối với đường mạng của bạn. Hoặc bạn có thể tính được băng thông sử dụng/chiếm cho một kết nối đến (từ một ip cụ thể nào đó). Thực hiện một ví dụ đo kiểm như sau: Bạn thực […]

Read More

Sử dụng tcpdump để bắt các gói tin cho Wireshark

tcpdump là một chương trình lệnh được sử dụng để bắt các gói tin mạng. Trong khi bạn chỉ có thể truy cập hệ thống bằng dòng lệnh thì đây là một tiện ích hỗ trợ bạn rất nhiều. Nó có một vài các options như sau đây: Lệnh dưới đơn giản sau đây để […]

Read More
wireshark filter

Top 10 bộ lọc Wireshark hay sử dụng

Khả năng lọc của Wireshark là rất tuyệt vời. Bạn có thể lọc trên 1 vài trường của mọi giao thức, thậm chí cả dữ liệu HEXA. Nhưng đôi khi, việc thiết lập bộ lọc trong Wireshark, chúng ta khó nhớ cú pháp lọc! Vì vậy dưới đây liệt kê 10 bộ lọc hay được […]

Read More