Node-WebKit là một công cụ hỗ trợ xây dựng ứng dụng Desktop trên OSX, Windows và Linux bằng JavaScript. Được phát triển dựa trên nhân Chromium và io.js.

Node-WebKit giờ được đổi tên thành NW.js

Cài đặt Node-Webkit

Cài đặt local vào ứng dụng

npm install nw

Và thêm kịch bản vào file package.json

{
  "scripts": {
    "start": "nw"
  }
}

Start dự án bằng lệnh:

npm start

Viết thử một ứng dụng Node-Webkit

… còn tiếp

Đóng gói và phân phối

Bạn chắc chắn không muốn người dùng phải từng bước cài đặt node, nw hay lòng vòng mới có thể khởi chạy được ứng dụng của bạn. Thay vào đó chỉ cần 1 cú Double click đơn giản là xong.

Việc đóng gói ứng dụng cho các hệ điều hành phải làm bằng tay rất nhiều. Nhưng có những thư viện hỗ trợ bạn làm việc này. Có 1 gói npm làm việc khá tốt: https://github.com/mllrsohn/node-webkit-builder

Nhược điểm duy nhất là file thực thi có kích thước khá lớn (có thể lên tới 40-50 MB), vì gần như là nó đóng gói cả 1 cái trình duyệt vào trong ứng dụng với mã nguồn của bạn. Nhưng nó có ý nghĩa rất lớn cho những ứng dụng có tầm cỡ.

Kết luận

Node-Webkit là một công cụ mạnh mẽ mở ra rất nhiều cửa lớn cho các lập trình viên web khi muốn đưa ứng dụng Web lên trên desktop. Với nó, bạn dễ dàng tạo được các ứng dụng doanh nghiệp phía khách hàng mà truy cập và điều khiển được máy tính của người dùng.

Tài liệu tham khảo

About The Author