Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài hướng dẫn cách sử dụng và lập trình với node.js

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Node.js trên máy Mac, Ubuntu, và Windows. Cài đặt trên CentOS, bạn hãy tham khảo bài viết này http://bit.ly/1PV3C2s

Mac

Nếu bạn đã cài trình quản lý các gói cài đặt homebrew, thì việc cài đặt thật đơn giản bằng lệnh:

brew install node

Nếu không, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Cài đặt Xcode
  2. Cài đặt git
  3. Chạy 5 dòng lệnh sau:
git clone git://github.com/ry/node.git
cd node
./configure
make
sudo make install

Hãy kiểm tra việc cài đặt thành công bằng việc viết một chương trình node.js đơn giản Hello, World! ở cuối bài viết này.

Ubuntu

1. Cài đặt các gói phụ thuộc

sudo apt-get install g++ curl libssl-dev apache2-utils
sudo apt-get install git-core

2. Chạy lệnh cài đặt

git clone git://github.com/ry/node.git
cd node
./configure
make
sudo make install

Hãy kiểm tra việc cài đặt thành công bằng việc viết một chương trình node.js đơn giản Hello, World! ở cuối bài viết này.

Windows

Việc cài dặt node.js trên Windows cực kỳ đơn giản. Truy cập và tải file cài đặt tại http://nodejs.org/download/.

Bạn thực hiện việc cài đặt bình thường, hãy kiểm tra việc cài đặt thành công bằng cách mở CMD – Command Prompt và gõ node và xuất hiện như hình sau là ok:

Cai dat node thanh cong

Cài đặt node thành công trên Windows

Hãy viết một chương trình node.js đơn giản Hello, World! để tận hưởng thành quả nào ! 😀

Hello Node.js!

Dưới đây là một chương trình nhỏ hello_node.js để đảm bảo tất cả mọi thứ ok và chạy một cách chính xác:

var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
res.end('Hello Node.js\n');
}).listen(3000, "127.0.0.1");
console.log('Server running at http://127.0.0.1:3000/');

Chạy Terminal hoặc Command Prompt trên windows với lệnh:

node hello_node.js
Server running at http://127.0.0.1:3000/

Hãy mở trình duyệt web và gõ vào địa chỉ http://127.0.0.1:3000/. Bạn sẽ thấy thành quả của mình với dòng chữ: Hello Node.js

Chúc thành công !

About The Author