Trong trường hợp môi trường triển khai không có kết nối mạng, và bạn không thể cài đặt được các gói thư viện hoặc các tiện ích node.js, như: Forever, PM2, XRelay.

Ta vẫn thường cài đặt 1 gói phụ thuộc bằng lệnh npm install [package_name]

Vậy cài đặt các gói phụ thuộc trên môi trường triển khai trong trường hợp không có kết nối mạng thì làm như thế nào.

Sử dụng lệnh npm view forever dist.tarball ta có thể lấy link chứa gói forever. Đơn giản là hãy download nó xuống và cài đặt bình thường như sau:

forever.dist.tarball

Step 1: Tải xuống gói phụ thuộc

Chạy lệnh sau đây trên Terminal của Linux:

curl -so forever.tar.gz `npm view forever dist.tarball 2> /dev/null`

Hoặc trên windows, cần cài đặt Bash for Windows: http://win-bash.sourceforge.net/
Link download: https://sourceforge.net/projects/win-bash/files/shell-complete/latest/

Hoặc, bằng cách nào đấy bạn tải xuống được gói cài đặt này. 😀

Step 2: Cài đặt

Từ bước 1 bạn đã tải được gói forever.tar.gz, bằng việc upload lên máy chủ triển khai và sử dụng lệnh cài đặt gói npm bình thường và truyền vào được dẫn của gói cài đặt đã được tải lên.

npm install ./forever.tar.gz -g

Từ đây, bạn đã có thể sử dụng forever trên máy chủ để triển khai các dịch vụ, ứng dụng viết bằng node.js của bạn.

Chú ý là bằng cách này, bạn phải cài đặt 1 cách manually tất cả các gói. Vậy nên, bạn cần phải kiểm soát được những gói phụ thuộc này và biết mình đang làm gì. 🙂

Chúc thành công !

Ref: http://stackoverflow.com/a/11295323/1896897

About The Author