Loạt bày này sẽ từng bước tìm hiểu cách làm thể nào để xây dựng một ứng dụng chat video và gửi tin nhắn real-time peer-to-peer sử dụng công nghệ WebRTC theo cách trình bày của Miguel Ponce de Leon.

Để tìm hiểu về WebRTC bài bản, hãy xem bài viết trên HTML5 Rocks: Getting started with WebRTC.

Điều kiện để bắt đầu với loạt bài này là các bạn cần có tối thiếu các kiến thức, kỹ năng và công cụ sau:

1. HTML, CSS, và JavaScript
2. Git
3. Chrome DevTools
4. Biết sử dụng Node.jsSocket.io

video_chat_webrtc

Code Lab Sessions

Hướng dẫn này lấy nguồn tại WebRTC Code LabWebRTC codelab repo

About The Author