Những công nghệ đột phá đang làm thay đổi bộ mặt của truyền thông thời gian thực (real-time communications), đặc biệt bao gồm truyền thông thời gian thực trên nền tảng Web, hay WebRTC.

Chúng ta ngày nay có khoảng gần 2.5 tỷ / 7 tỷ người có kết nối mạng và có gần khoảng 7 tỷ thiết bị di động có kết nối – 2 tỷ trong số đó là băng thông rộng, tiềm năng cho WebRTC thực sự là vô hạn. Thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng vào cuối năm 2016 sẽ có gần 4 tỷ máy tính được kích hoạt sử dụng WebRTC.

Theo Doug Green, biên tập viên và xuất bản của “Telecom Reseller” trong bài trình bày “The Economics of WebRTC” trên kênh ITEXPO 2014, tháng 8 / 2014, đã khám phá tiềm năng của WebRTC và tại sao các nhà lãnh đạo đang nhìn vào nó để nâng cáo quy trình kinh doanh.

Chương trình mở đầu bằng câu hỏi “Is WebRTC the destroyer of worlds?”. Theo Green thì vấn đề không phải như vậy, điều này dẫn đến câu hỏi: Nếu WebRTC không hẳn là phá hoại, thì nó có thể được sáng tạo ? WebRTC cung cấp các giá trị mới, phong phú cho các doanh nghiệp muốn xây dựng ra tiềm năng của nó, có nghĩa là, khéo léo tạo ra chỗ đứng cho nó. Nhưng khả năng sáng tạo chỉ là một lợi thế của WebRTC. Green trình bày 6 lợi thế cạnh tranh quan trọng khác của công nghệ đột phá này:

1. Miễn phí

WebRTC là dân chủ ! Nó là của mọi người, truy cập dễ dàng và không thu phí.

2. Nền tảng và thiết bị độc lập

Green đã giải thích rằng: Bởi vì đây là công nghệ chạy trên các trình duyệt, nền tảng và thiết bị độc lập. WebRTC sử dụng đơn giản và tương đối dễ dàng để lập trình.

3. Chất lượng video và tiếng nói được nâng cao

Video là 1 trong những khía cạnh thú vị nhất của WebRTC, làm cho công nghệ trở nên càng hấp dẫn. Ví dụ, tưởng tượng như các dịch vụ liên lạc khách hàng bằng video, trò chuyện trực tuyến.

4. An toàn

WebRTC cũng cung cấp sự an toàn cho voice và video. Đó là theo cách này, bạn thực sự có được chất lượng và sự an toàn.

5. Thích nghi với điều kiện mạng

Do linh hoạt, bản chất dựa trên trình duyệt của WebRTC, công nghệ này thích hợp với một mảng rộng các điều kiện của chất lượng mạng, một lợi thế cạnh tranh rất lớn.

6. Khả năng tương thích với VoIP và các giải pháp UC

WebRTC có khả năng tương thích với hạ tầng VoIP và các giải pháp truyền thông hợp nhất (UC: Unified communications), nghĩa là nó có thể được tích hợp hoàn toàn vào hầu hết cơ sở hạ tầng công nghệ hiện tại của bất kỳ công ty nào. Nói cách khác, bạn có thể kinh doanh WebRTC trong vài phút.

Kết luận

WebRTC là con đường tương lai. Bạn nhìn thấy điều gì từ WebRTC ? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ?

Liên kết tham khảo:

(WebRTC là gì ?) http://how.vndemy.com/technology/670-webrtc-la-gi/
(Six Key Benefits of WebRTC That You Need to Know) http://bit.ly/1sY68Uw
(Report: WebRTC Services Will See Two Billion+ Users by 2019) http://bit.ly/1H5c2h0

Theo WebRTC World.

About The Author