png

Đã bao giờ các bạn muốn có một hệ thống đo performance của website mình tạo ra chưa? Các chỉ số như Load Time, Request, Total size, …. (Web performance best practice https://developers.google.com/speed/docs/best-practices/rules_intro)

Có một hệ thống khá hay đáp ứng việc này, open source nên anh em có thể download và cài đặt trên server của mình. Đó là  Harstorage http://code.google.com/p/harstorage/

Sau đây, mình sẽ hướng dẫn cách setup Harstorage lên máy PC local cài hệ điều hành Win 7 (các server khác có thể tham khảo tại http://code.google.com/p/harstorage/wiki/Installation)

Harstorage viết bằng  Pythol và chạy kết nối với MongoDB nên anh em cần setup theo trình tự sau:

– Install and start MongoDB

– Install Python 2.7.2

– Install PyGTK bundle (All in one)

– Install pyrsvg

– Install setuptools

– Run command prompt