Vì 1 lý do gì đó mà trong windows của bạn không thể thiết lập IP, DHCP, DNS trên giao diện, như hình dưới đây:

Ethernet IPV4 - Copy

Thay vì tương tác trên giao diện bạn có thể cấu hình thiết lập DNS Google bằng chương trình dòng lệnh CMD bằng 2 bước sau:

1. Tìm tên mạng để cấu hình

Các tên giao diện mạng có thể là “Ethernet” hoặc “Wi-Fi” tùy vào máy của bạn. Sử dụng lệnh sau đây để liệt kê chúng ra

netsh interface show interface

Tên của mạng được thấy trong cột “Interface Name”

netsh dns

2. Cấu hình DNS Google

Chú ý chạy Command Prompt với quyền Administrator nhé

Ví dụ thiết lập DNS 8.8.8.8 của Google làm primary DNS: Sử dụng index=1

netsh interface ipv4 add dnsserver "Ethernet" address=8.8.8.8 index=1

Và dns 8.8.4.4 làm Secondary DNS: Sử dụng index=2

netsh interface ipv4 add dnsserver "Ethernet" address=8.8.4.4 index=2

Done.

Liên kết tham khảo

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc785383.aspx
http://stackoverflow.com/a/18626717/1896897

About The Author